Korfbalvereniging Stormvogels Luyksgestel

Competitiezaken

korfbal

Competitiezaken algemeen

Trainen

De trainster zorgt dat er een opbouwende training is gemaakt.
Daarnaast maakt  zij afspraken met de groep over het klaarzetten en opruimen van het trainingsmateriaal. Het is belangrijk dat de trainster er op toe ziet dat:

 • Het opzetten en afruimen veilig gebeurt;
 • Het materiaalhok tijdens het opruimen netjes wordt achtergelaten;
 • Het materiaalhok na afloop van de training op slot wordt gedaan;
 • De kleedlokalen gecontroleerd worden.

Afmeldingen voor trainingen en/of wedstrijden

Dit moet gebeuren bij je eigen trainster. Meld niet op het laatste moment af. Uiterlijk één dag  voor de training;  indien mogelijk één week voor een wedstrijd.
Noodgevallen: op dezelfde dag bij de train(st)er.

Wedstrijden

Na de wedstrijden wordt gekeken of het materiaal moet worden opgeruimd of dat het kan blijven staan voor een volgende wedstrijd die op dezelfde dag wordt gespeeld.
De leidster ziet er op toe dat:

 • Geen ballen, pinnen, hoekvlaggen en strafworpstippen op het speelveld achterblijven;
 • Het materiaal na afloop netjes wordt opgeruimd;
 • Er gedoucht wordt na de wedstrijden en trainingen;
 • Na iedere wedstrijd, ook al zijn andere teams nog aan het spelen, de kleedlokalen worden geveegd / geschrobd. Dit voorkomt een smerig kleedlokaal voor teams die later op de dag spelen!

Ten slotte vervult de leidster/aanvoerster de volgende taken:

 • Wedstrijdformulieren invullen en wegbrengen;
 • Doorgeven van blessures,  zwangerschappen, bruiloften etc aan bestuur zodat deze eventueel voor een kleine attentie kan zorgen.

Vervoer naar wedstrijden

De trainster verstrekt aan elke speelster een wedstrijdprogramma. Bij de uitwedstrijden staat vermeld wie er moet rijden. Ben je verhinderd dan is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. Het is voor de trainster wel fijn als zij weet wie er rijdt, dus graag ook even aan haar doorgeven.

Afgelastingen van thuis en uitwedstrijden wordt door de secretaresse aan de coaches doorgegeven en de coach brengt de speelsters op de hoogte. Dit doen we d.m.v. een telefoonketen welke op de vervoerslijst wordt vermeldt. Het afgelasten van een wedstrijd komt maar zelden voor!

Rode en gele kaarten

Als er tijdens de wedstrijd iemand een rode of gele kaart krijgt, dient er een formulier door beide teams worden ingevuld. Deze formulieren zitten in de EHBO koffer. Neem daarna contact met de secretaresse voor de verdere afhandeling van de zaak. Is er een formulier gebruikt laat dit dan ook even weten.

Competitiezaken jeugd

Indeling van de jeugdteams

De volgende uitgangspunten worden bij de indeling zoveel mogelijk gehanteerd. Er wordt geprobeerd om:

 • iedereen zoveel mogelijk te laten korfballen;
 • iedereen met plezier te laten korfballen;
 • speelsters in hun eigen leeftijdscategorie in te delen (indien mogelijk);
 • Indien het aantal speelsters in een leeftijdsgroep onvoldoende is zal men trachten deze aan te vullen met jongere speelsters;
 • Er wordt geselecteerd op kwalitatief niveau, inzet, opkomst bij trainingen e.d.

Leeftijdscontrole

Tegenover oudere speelsters dienen altijd jongere speelsters te staan zodat de gemiddelde leeftijd van het team klopt. Uiteraard dienen de maximumleeftijden aangehouden worden. Dit systeem zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd van het team ongeveer gelijk is aan de tegenstander.

Dagdispensatie (DD):

Aanvraag dagdispensaties senioren/junioren/aspiranten/pupillen: Indien een team door welke omstandigheden dan ook incompleet is, kan voor het bepaalde weekend telefonisch een korte dispensatie worden aangevraagd (maximaal 2 per leeftijdscategorie). Als men voor een of twee speelsters DD heeft aangevraagd en verkregen dan is het niet meer toegestaan wisselspeelsters in te zetten in het team waarin speelsters uitkomen met dagdispensatie. DD wordt alleen verleend om een team te completeren tot een achttal. Bij verleende dagdispensatie altijd DD achter de naam op het wedstrijdformulier vermelden.

Vragen en opmerkingen

Indien ouders vragen of problemen hebben met betrekking tot jeugdzaken op korfbalgebied kunnen zij altijd contact opnemen met een lid van het (jeugd)bestuur.

Zaalwacht

Tijdens de thuiswedstrijden in de zaal is het nodig om de tijd en score bij te houden. Volgens de regels van de KNKV moet er een zaalwacht aanwezig zijn. Deze vangt de scheidsrechter op en houdt het scorebord bij. Om de coaches optimaal met de jeugd bezig te laten zijn, worden de ouders op toerbeurt ingedeeld om de knoppen te bedienen.

Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:

 • Zorg dat je 10-15 minuten voor de wedstrijd aanwezig bent.
 • Indien het nog niet bekend is hoe het scorebord werkt, kun je dit nog even aan de trainster vragen. Of aan degene die voor je zaalwacht is.
 • Zorg dat je de duur van de helft, of kwart weet.
 • Spreek met de coach/scheidsrechter af of de laatste minuut stilgezet moet worden. Volgens de regels van de KNKV is dit verplicht, maar de scheidsrechter moet dan ook zelf de tijd bijhouden.
 • De tijd wordt ingesteld door klok in te toetsen gevolgd door de cijfers.
 • De score word aangepast door score thuis/gasten in te toetsen gevolgd door +.
 • In de rust kan de klok op 5 minuten ingesteld worden, dan weet iedereen dat we daarna weer beginnen.
 • Indien het lang duurt voordat de partijen uit het kleedlokaal komen kan er op signaal gedrukt worden, dan gaat de zoemer.
 • Laat na afloop de stand nog even op het scorebord staan totdat het op het wedstrijdformulier is ingevuld.