Aanmeldformulier

Aanmeldformulier KV Stormvogels.

Om lid te worden van onze vereniging mag je onderstaande strook invullen en mailen met een digitale pasfoto naar  Stormvogels.secretariaat@gmail.com

 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Postcode en Woonplaats: ………………………………………………………………………………………

 

Tel.nr.: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Geb.datum: ……………………………………………………………………………………………………………….

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………

 

IBAN-nummer voor automatische incasso: …………………………………………………………….

 

 

Handtekening voor incasso: ………………………………………………………………

 

Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u hieraan te geven of u toestemming verleend voor het publiceren van korfbalgerelateerde foto’s en/of filmpjes van uw kind in (nieuws)bladen, op internet, apps en social media.

 

Stemt u in met deze korfbalgerelateerde publicaties? : ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

 

 

Handtekening speelster/ouder* …………………………………………….

 

*als de speelster jonger is dan 18 jaar, graag handtekening ouder/verzorger.