Informatie voor nieuwe leden

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

Wij zijn een dameskorfbalvereniging die is opgericht in 1961. Wij zijn een vereniging voor met name meisjes (vanaf 6 jaar) en dames uit Luyksgestel en de Weebosch. Onze vereniging is in principe toegankelijk voor iedereen die de korfbalsport wil beoefenen of daar een bijdrage aan wil leveren.

Wij streven ernaar dat iedereen binnen onze vereniging met plezier de korfbalsport kan beoefenen op zijn of haar eigen niveau waarbij ervoor zowel wedstrijdkorfbal als breedtekorfbal voldoende ruimte en aandacht is.

Naast het korfbalspel biedt de vereniging ook andere (sociale) leuke activiteiten zoals voor de jeugdteams; KNKV-activiteiten, trainen met carnavalskleding, sinterklaastraining, jeugdkamp, bingo, (familie) ouder/kindtoernooi, enz. en voor de senioren koningsschieten, Sinterkerstklaas en als afsluiting van het seizoen een BBQ. Deelname aan een van deze activiteiten betekent automatisch dat u ook instemt met de daarbij behorende verplichtingen.

Wij willen een vereniging zijn met een groot sociaal verenigingsleven, waar de leden zich “thuis” voelen en de leden ook bereid zijn om dit sociale karakter in stand te houden. De leden voelen een grote betrokkenheid met de vereniging. Plezier, prestatie en betrokkenheid zijn voor KV Stormvogels de drie belangrijkste kernbegrippen.

Wij erkennen het belang van de bescherming van uw privacy. Hoe wij dit doen kunt u zien op onze website: www.stormvogelskorfbal.nl. Hier vindt u onder andere onze privacy policy en onze privacyverklaring. Hieruit kunt u zien welke gegevens bij ons staan geregistreerd, hoe deze worden verwerkt, wat uw rechten zijn en waar u hierover meer informatie kunt vinden. Voor correspondentie hierover hebben wij speciaal het volgende e-mail adres ingesteld: stormvogels.privacy@gmail.com.

Trainingen en wedstrijden.

Korfbal is een leuke teamsport, met elke week een training en bijna elke week een wedstrijd. We spelen per seizoen een veldcompetitie (op het sportveld) en een zaalcompetitie (in de sporthal). De veldcompetitie loopt van september tot november en van maart tot juni. Daartussenin, van november tot maart, spelen we de zaalcompetitie in de sporthal; we sporten dus bijna het hele jaar door, juli en augustus voor een groot gedeelte uitgezonderd.

De wedstrijden zijn op zaterdag, de training is op een andere dag, afhankelijk van het team waarin je speelt. Als je een wedstrijd moet spelen of moet trainen zorg je ervoor dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent, dat je na afloop alles samen mee opruimt en dat je gezamenlijk gebruik maakt van de douchefaciliteiten.

Onze vereniging is nog altijd groeiende en we hebben dan ook verschillende jeugd- en seniorenteams. De senioren staan onder leiding van een trainer, de jeugdteams hebben hun eigen jeugdleid(st)er(s).

Sportkleding.

Tijdens de wedstrijden dragen we een zwart/oranje T-shirt, een zwart rokje en zwarte sokken. De vereniging zorgt voor het T-shirt. Je moet dus zelf zorgen voor het rokje en de sokken. Wij verzoeken u vriendelijk om deze aan te schaffen bij de aan onze vereniging gekoppelde leverancier, Sport 51 te Bergeijk.

Verder heb je goede schoenen nodig. Voor het (kunst)grasveld schoenen met noppen en voor de zaal stevige, schone sportschoenen met een lichte zool. We raden je aan om altijd een trainingspak mee te nemen, dit is vooral belangrijk als je een keertje reservespeelster bent.

Contributie.

Om al onze activiteiten te kunnen bekostigen en om de bijdrage aan de korfbalbond te kunnen voldoen vragen wij ieder lid om contributie te betalen. Deze contributie wordt jaarlijks per team vastgesteld. Tijdens een jaarvergadering wordt besloten deze te verhogen of gelijk te laten. De hoogte van de contributie kun je terug vinden op onze site of navragen aan de penningmeester via stormvogels.penningmeester@gmail.com.

Lidmaatschap

Om kennis te maken met Stormvogels is het mogelijk om gratis 3 trainingen te volgen. Daarna kan de keuze gemaakt worden om al of niet lid te worden; een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Een contributiejaar loopt van augustus tot augustus, bij tussentijdse aanmelding geldt een aangepast contributiebedrag. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/mail vòòr 1 april, voor het volgende seizoen, worden opgezegd via stormvogels.secretariaat@gmail.com, gebeurt dit niet dan loopt het lidmaatschap automatisch door. Bij onverhoopte tussentijdse opzegging brengen wij minimaal de gemaakte bondskosten in rekening.

 

Het lidmaatschap van onze vereniging kan ingaan vanaf de leeftijd van 5 jaar.

De indeling naar leeftijd is als volgt: Welpen (5-6), pupillen F (5-7), pupillen E (7-9), pupillen D (9-11), aspiranten C (11-13), aspiranten B (13-15), junioren (15-18) en senioren vanaf 18 jaar.

Als u lid wordt van onze vereniging betekent dit dat u ook instemt met de rechten en plichten die horen bij dit lidmaatschap en die o.a. opgenomen zijn in ons huishoudelijk reglement, visie en missie. Daarnaast betekent lid zijn van onze vereniging dat u ook lid wordt van de korfbalbond (KNKV). Wij zorgen voor de aanmelding en de contributieafdracht aan de bond.

Activiteiten ouders/verzorgers.

Om een vereniging goed te laten draaien moet steeds een boel werk worden verzet. Hierbij doen we graag een beroep op u als ouders van onze jeugdleden.

Om te beginnen voor het vervoer van het team van uw kind van en naar de uitwedstrijden. Hiervoor wordt u ingedeeld op een vervoerslijst op toerbeurt, die aan het begin van de competitie wordt verspreid.

Verder worden de shirtjes op toerbeurt gewassen en wordt u gevraagd voor zaalwachtdiensten tijdens de zaalcompetitie. En mocht u bereid zijn om nog meer hand- en spandiensten te verlenen dan horen we dat natuurlijk graag!

Tot slot.

We hopen dat we u op deze manier een beetje hebben kunnen informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging en wellicht mogen we u en uw kind van harte welkom heten. Om lid te worden van onze vereniging moet u onderstaande strook invullen.