Bestuur

Bestuursleden:

N. Borrenbergs : voorzitster
L. Jansen : secretaris
J. van Ham: sponsoring
I. Verrijt: penningmeester, samen met J. Heuveling
S. van Moll : bestuurslid
L. Berendsen : bestuurslid
Overige taken:
Wedstrijdsecretariaat: C. van Ham