Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

Binnen korfbalclub de Stormvogels vinden we dat we met respect met elkaar om moeten gaan. Het uitgangspunt daarbij is dat je anderen moet behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Enkele gewenste gedragsregels die we binnen onze vereniging belangrijk vinden zijn:

  • Respect staat centraal, voor elkaar, de tegenstander, de leiding, coach, trainer, en andere vrijwilligers.
  • Besef dat iedereen op welke manier dan ook, bezig is met het uitoefenen van zijn of haar hobby.
  • Laat iedereen in zijn waarde, we zijn niet allemaal hetzelfde.
  • Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet, zowel binnen als buiten de lijnen. Accepteer een beslissing van de scheidsrechter en ga niet in discussie met de scheidsrechter tijdens de wedstrijd.

Helaas komt het soms voor dat het gedrag van anderen te ver gaat. Dit kan gaan om bijvoorbeeld pesterijen, de manier waarop er met iemand om wordt gegaan, intimidatie, of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag bij iemand anders. Het kan dan zijn dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Iets wat we ten allen tijden proberen te voorkomen. Als iemand de waarden en normen van onze vereniging niet respecteert dan wordt deze hierop aan gesproken. Komt het ongewenste gedrag herhaaldelijk voor, dan zal het bestuur passende maatregelen treffen.

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen is het slim om hier zo snel mogelijk met iemand over te praten om erger te voorkomen. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot, met je trainer of iemand uit het bestuur. Maar je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen binnen onze vereniging. Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. De vertrouwenspersonen kunnen je helpen om te zoeken naar een oplossing, waarbij de informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen korfballen.

Binnen de vereniging hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn A. Ulser-Roest voor de senioren (vertrouwenspersoon.senioren@gmail.com of via 06-51598088)  en K. van Veldhoven voor de jeugd (vertrouwenspersoon.jeugd@gmail.com of via 06-23460055).