Historie

Terug in de tijd

Hoe is het ooit allemaal begonnen? Wie hebben er voor gezorgd dat we nu nog steeds kunnen korfballen in Luyksgestel? Heb je daar ooit over na gedacht?

In 1961 hebben Harry Roest en de heer J.A. Kok uit Eersel (bestuurslid Nederlandse Katholieke Sportfederatie) de eerste stappen ondernomen met het starten van een korfbalvereniging.

Er zijn gesprekken gevoerd met de pastoor, een geestelijk adviseur was toen erg belangrijk, en met het bestuur van de voetbalvereniging voor het gebruik van een oefenveld. En in mei 1961 was het dus een feit. Een voorspoedige start van een succesvolle vereniging.

De 2e helft van de veldcompetitie 1960-1961 werden de eerste officiele wedstrijden gespeeld. De dames Mia van Leeuwen, Mien van Maanen en Dora Dirks vormden het bestuur. De heer Kok nam samen met mevrouw Toos van Dijk uit Eersel de trainingen voor hun rekening. Er was alleen één probleem, er was nog geen materiaal. Dit werd dus bij andere verenigingen geleend. Achterop de scooter kon één paal mee. En ballen werden bij de voetbal geleend. Toen de spelregels enigzins bekend waren nam Friedus Peeters de trainingen over.

Vanaf deze periode tot ongeveer 1972 is er wein­ig bekend. De vereniging heeft veel moeite met het winnen en behouden van leden, met als di­eptepunt 1973 met maar 7 spelende leden. Wat in die tijd betekent dat er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden, omdat toendertijd 12 speelsters nodig waren. Snel daarna klimt het ledenaantal weer op tot een levendige vereniging.

Over de verschillende locaties, de oude clubkleuren en kleding, het ontstaan van korfbal, de veranderingen van de spelregels en alle andere veranderingen word later meer verteld.

Locaties

Voor een sportvereniging is het natuurlijk erg belangrijk om een gezellige accommodatie te hebben. Niet alleen om de tegenstanders te kunnen ontvangen, maar ook voor vergaderingen, activiteiten en voor een drankje na de training. Door de jaren heen heeft Stormvogels verschil­lende accommodaties gehad. We blikken terug op hoe we door Luyksgestel heen zijn gereisd.

In 1961 zijn we gestart in de Dorpstraat te Luyksgestel. Na negen jaar gebruik hebben gemaakt van deze accommodatie konden we in 1970 verhuizen naar het sportpark aan de Hasselsestraat. Een eigen veld hadden we daar nog niet, we moesten gebruikmaken van het trainingsveld van de voetbalclub. Dit land lag op de plaats waar inmiddels de sporthal staat.

In 1978 kregen we ons eerste eigen speelveld. Omkleden deden we in een caravan. In dit jaar kreeg de Raven de beschikking over zes lampen. Hier mochten ook wij gebruik van maken. We konden weer even vooruit!

In 1982 moesten we weer verhuizen en gingen we gebruikmaken van de sportvelden aan de

Tiliaans. Ook hier werd een caravan gebruikt als kleedruimte.

In mei 1986 is het eindelijk zover. De eerste steen wordt gelegd. We krijgen de beschikking over een stenen paviljoen met twee kleedlokalen, een keuken met daaraan bestuurskamer en een opslagruimte voor onze materialen en twee korfbalvelden met verlichting. Dan gaat er in 1996 een lang gekoesterde wens in vervulling. De accomodatie wordt de bestuurskamer uitgebreid tot heuse kantine. Na de wedstrijden en trainingen is er nu een mogelijkheid tot gezellig blijven hangen. Ook is er ruimte om met de jeugd activiteiten te ondernemen, zonder te moeten uit-

wijken naar andere onderkomens. Daarnaast wordt de huidige fietsenstalling aangelegd.

Het ledenaantal bleef stijgen en na jaren overleg met de gemeente kregen we er in 2009 eindelijk twee nood kleedlokalen en een noodkantine voorziening bij. Mede door de vele inzet van onze vrijwilligers werd deze noodaccommodatie omgetoverd tot een mooi paviljoen wat van de gemeente vijf jaar mocht blijven staan.

Het gevolg hiervan is dat de lasten voor de korfbalvereniging behoorlijk toenemen. Ook wordt er een zeer groot beroep gedaan op de inzet van de leden om het paviljoen te kunnen exploiteren. Vele leden vinden dan ook de druk te groot worden. Daar de opbrengsten uit het paviljoen in de praktijk niet opwegen tegen de lasten voor de leden werd in de ledenvergadering hardop de vraag gesteld of we wel alles op alles moest inzetten om zelfstandig in de accommodatie te kun­nen blijven exploiteren.

In datzelfde jaar starten dan ook weer de onderhandelingen met de gemeente. Dit keer doet de korfbalclub dat niet alleen maar wordt er een werkgroep ingesteld waarin naast de korfbal, de voetbalclub, de tennisvereniging, de sporthal en de dorpsraad zitting nemen. Gezamenlijk stellen zij een plan op voor de inrichting van het sportpark waarop de gemeente besluit het sportpark definitief op deze locatie te handhaven en de provincie, de werkgroep een subsidie beschikbaar stelt.

In dit plan verschuiven de korfbalvelden met de verlichting naar het terrein direct gelegen achter het hoofdveld van de voetbalclub. De opslagruimte in het huidige gebouw blijft in gebruik en we krijgen vier nieuwe kleedlokalen in de sporthal. Tevens is hierin ook een vergaderfaciliteiten opgenomen. Tot op heden is dit de locatie waar we nog steeds met veel plezier gebruik van maken.

Tenues

De verenigingskleuren van de Stormvogels zijn sinds 1980 oranje/zwart. Door de jaren heen heb­ben er vele veranderingen plaatsgevonden in de verenigingskleuren en zo ook in de tenues. Zo werd in 1961 gestart met de wit/gele plooirok en pofbroek met witte shirts. Na tien jaar besloten een aantal leden dat het tijd was voor verandering en in 1971 was daar voor de eerste keer de oranje rok. De shirts bleven echter wit. De rokken werden door bestuursleden uit het stof geknipt en door de ouders zelf genaaid. Dit waren nog wel de plooirokken waar eerder al mee gestart was. De plooirok zag je bij alle verenigingen terug.

Naast de tenues zijn er nog meer sportartikelen door de Stormvogels op de markt gebracht. Zo zijn er trainingspakken en sporttassen voor de jeugdleden. Voor alle leden zijn er handdoeken en sokken met daarop het verenigingslogo en/of -naam. De senioren hebben zowel trainings-pakken en sporttassen van de vereniging in gebruik, ook weer mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.

Tot 1976 werd er op gewone sportschoenen gespeeld. Wanneer er regen viel, leidde dit tot vele glij- en valpartijen, daarom werd er overgestapt naar de voetbalschoen. De dames in het veld hadden hierdoor meer grip en zo werd het spel sneller. Vanaf 2002-2003 komen er meer kunstgrasvelden. Op deze velden kan zowel op voetbalschoenen als op speciale kunstgrasschoenen worden gespeeld. Door deze verandering schaffen een aantal leden deze kunstgrasschoenen aan. Binnen het korfbal blijft men ontwikkelen. In 2003 komen er zaalschoenen op de markt, speciaal ontwikkeld voor de korfbalsport. Op dit moment zijn er zowel voor in de zaal als voor op het veld korfbal-schoenen verkrijgbaar.

Er komen steeds meer sponsoren binnen de vereniging. In 1978 worden dan ook de eerste trainingspakken gesponsord. Vanaf 1980 is dan het moment daar dat de witte shirts verd­wijnen en de zwarte shirts daarvoor in plaats verschijnen. Vanaf dit moment zijn de verenig­ingskleuren oranje/zwart. Deze kleuren zijn nog steeds aan de Stormvogels verbonden. In de jaren die hierna volgen zijn er nog kleine veranderingen geweest, maar de verenigingsk­leuren hebben stand gehouden. Zo hebben de plooirokken plaats gemaakt voor strakkere rokken en zijn de grote en losse shirts vervangen door meer getailleerde shirts. Het com­plete tenue is gemoderniseerd en met zijn tijd meegegaan. Deze veranderingen zijn voor alle teams binnen de vereniging doorgevoerd.

Veranderingen in de korfbalsport

De geschiedenis van korfbal

Wist je dat korfbal in al 1902 bestond? Een Amsterdamse onderwijzer, Nico Broekhuysen, maakte toen in Zweden kennis met het spel ‘ringboll’. Hij nam het spel mee naar Neder land waar hij de ijzeren ringen verving door korven, waaraan korfbal de naam ontleent.

Regels werden aangepast, op school werd het spel gespeeld en belangstellenden werden uitgenodigd kennis te maken met korfbal, de nieuwe sport.

 Terug in de tijd

1902: Nico Broekhuysen brengt korfbal naar Nederland.

1903: De 1e korbalvereniging en Nederlandse korfbalbond worden opgericht.

1913: Officiële spelregels worden vastgelegd en statuten worden goedgekeurd.

1919: Ontstaan van Christelijke korfbalbond.

1920: Presentatie van korfbal op de Olympische Spelen in Ant­werpen. In 1928 werd dit herhaald in Amsterdam.

1938: Sinds nu heet de korfbalbond: Koninklijke Nederlandse Korfbalbond (KNKB).

1947: Ontstaan van de dameskorfbalbond,10.000 leden zijn inmiddels aangemeld.

1961: Korfbalvereniging Stormvogels wordt opgericht.

1973: De KNKB en Christelijke Korfbalbond fuseren tot de KNKV, zoals we die nu ken

1991: Het middenvak verdwijnt en korfbal wordt nu nog slechts in 1 of 2 vakken gespeeld.

2003: Korfbal bestaat 100 jaar.

2011: Korfbalvereniging Stormvogels bestaat 50 JAAR!!!

 De veranderingen door de jaren heen

Korfbal werd tot 1906 gespeeld met een houten paal van 3 meter hoog. Daarna werd de houten paal vervangen door een ijzeren paal met een hoogte van 3.5 meter, waarmee nu nog steeds gespeeld wordt. Naast veranderingen van paal, mand en kleding worden ook de speregels bijna jaarlijks veranderd.

Sinds 1999 is de competitie ingedeeld in 3 groepen, namelijk:

  1. Topkorfbal
  2. Wedstrijdkorfbal
  3. Breedtekorfbal

Sinds 2002-2003 wordt korfbal ook steeds vaker op kunstgras gespeeld. Toen al hadden circa 200 clubs het gewone gras ingewisseld voor kunstgras en inmiddels beschikken bijna alle hoofdklasse clubs over een kunstgrasveld.

Uit Nico Broekhuysen’s gedurfde initiatief om een gemengd spel te introduceren is een volwaardige sport ontstaan die verspreid is over alle continenten. Mannen en vrouwen, groot en klein, beoefenen korfbal met groot enthousiasme en hebben gelijke rechten. Het gemengde karakter leidt tot een bijzondere sfeer en nergens zijn de nevenactiviteiten zo goed ontwikkeld als in korfbal.

Naast alle veranderingen in de sport zie je vooral dit laatste terug bij de Stormvogels. Bij de vereniging springen niet alleen de resultaten, maar vooral het en­thousiasme en de sfeer erg naar voren. Zo willen we als vereniging mee blijven gaan in de veranderingen zoals we dit al die afgelopen jaren hebben gedaan.

Bijzondere kampioenschappen

De mooiste manier om een seizoen af te sluiten is natuurlijk met het behalen van een kampioenschap. In de afgelopen jaar van de stormvogels hebben we er al veel mogen vieren. Een aantal bijzondere kampioenschappen door de jaren heen waren de volgende:

– In seizoen 1974-1975 vierden we het eerste kampioenschap van de vereniging, in de 3e klasse

– In seizoen 1980-1981 werd een kampioenschap behaald in de 2e klasse

– In seizoen 1983-1984 behaalden we zowel op het veld als in de zaal een kampioen- schap in de 1e klasse! Daarbij kwam ook dat de Aspiranten het kampioenschap behaalden op het veld en in de zaal, in de hoogste aspirantenklasse!

1993 is het jaar waarin Stormvogels met het vaandelteam voor het eerst in de hoogste klasse van het dameskorfbal komt te spelen; de hoofdklasse.

Promoveren? Nu even niet…

Seizoen 1999-2000 bracht mooie kampioenschappen. De pupillen en de midweek werden beiden kampioen! Ook senioren 1 behaalde een kampioenschap, in de promotieklasse. Dit ging echter niet zonder slag of stoot, er was namelijk nog een beslissingswedstrijd voor nodig tegen BIO. Na een zenuwslopende wedstrijd, werd in de verlenging eindelijk de beslissing gemaakt; er kon gefeest worden!

Promoveren naar de hoofdklasse (tegenwoordig de topklasse) was hierna helaas geen optie, er waren namelijk te veel baby’s op komst!!

De aspiranten wisten in de veldcompetitie kampioen te worden en zich zo te kwalificeren voor de Nederlandse jeugdkampioenschappen. De resultaten waren teleurstellend, waarschijnlijk door de weinige slaap op het kamp wat hetzelfde weekend werd gehouden.

De midweek doet het alweer…

Ook in seizoen 2000-2001 werd de midweek kampioen. Ditmaal zowel op het veld als in de zaal. Te vaak kampioen is ook niet altijd leuk blijkt al snel. Dit midweekteam stopt na al het succes.

Ook senioren 2 behalen dit seizoen het kampioenschap, op het veld. Genoeg reden voor een feestje dus!

Jeugd naar het hoogste niveau…

Het seizoen 2009-2010 is een succesjaar voor de aspiranten B. De competitie wordt gespeeld in de hoofdklasse, het hoogste niveau bij de jeugd. Zij worden kampioen in de zaal en 2e in de veldcompetitie. Dit betekent voor beide competities deelname aan het NK meisjes! In de zaal komen we in de finale net tekort en eindigen op de 2e plaats. Op het veld wordt de kruisfinale in de reservetijd verloren, de wedstrijd om de 3e plaats wordt makkelijk gewonnen!